Day

ספטמבר 5, 2021

לא עוד קורס פיתוח מנהלים אלא פיתוח של מנהלים

גישה היברידית לפיתוח הארגון לא עוד קורס פיתוח מנהלים אלא פיתוח של מנהלים כמונו, גם אתם בוודאי ביקרתם בעשרות תוכניות וסילבוסים לפיתוח מנהלים. רובם קורסים ממש טובים ובכל אחד מהם לומדים משהו חדש. אבל האם ואיך זה מקדם את הארגון? איך זה מתחבר לתפיסה מערכתית? למטרה שהארגון שם לעצמו? בעוד שמרבית קורסי המנהלים מהווים מטרה...
Read More