Day

אוגוסט 27, 2020

מה בין חניכה מסורתית לחניכה מרושתת

פיתוח רשתי מבוסס על טוויה של רשתות התפתחותיות המחברות בין מספר חונכים לנחנך יחיד. להבדיל מהחניכה המסורתית המבוססת על חונך יחיד בתוך גבולות הארגון, החניכה המרושתת מבוססת על מספר חונכים או גורמים התורמים להתפתחות המקצועית בתוך הארגון ומחוצה לו. גל סיימה לא מזמן את בית הספר לאחיות. גל התקבלה לעבוד במחלקת היולדות יחד עם קבוצת...
Read More