Day

יוני 6, 2016

המנהל כחונך – העצמה בעידן שינוי ומשבר

פיתוח תפישת המנהל כחונך ומפתח מאת: נורית  רוזוליו – בן- המוזג   פסיכולוגית ארגונית-תעסוקתית ( M.A)   “מורה טוב – מורה לחיים” – כך היה מסע הפרסום לגיוס מורים איכותיים לשורות מערכת החינוך. אמירה זו טומנת בחובה את אחת האמיתות המשמעותיות ביותר בנושא ההשפעה וההעצמה. מי מאיתנו אינו זוכר דמות אחת משמעותית שהותירה בו חותם, היוותה...
Read More