Category

Blog
דרוש מנהל? קלטתם מנהל חדש לארגון? קידמתם עובד טוב לתפקיד ניהולי? קידמתם מנהל זוטר לניהול רחב/ בכיר יותר? כיצד מתפתח דור המנהלים הבא??? מי חונך, מטפח ומפתח? כניסת מנהל חדש לתפקיד אינה מתחילה ו/או מסתיימת בגיוס. מנהל איננו “עובד בכיר”, מנהל הוא מנהיג בארגון, מוביל ביישום מדיניות הארגון. לכן, בבואנו לאייש תפקיד ניהולי עלינו לתת...
Read More
פיתוח תפישת המנהל כחונך ומפתח מאת: נורית  רוזוליו – בן- המוזג   פסיכולוגית ארגונית-תעסוקתית ( M.A)   “מורה טוב – מורה לחיים” – כך היה מסע הפרסום לגיוס מורים איכותיים לשורות מערכת החינוך. אמירה זו טומנת בחובה את אחת האמיתות המשמעותיות ביותר בנושא ההשפעה וההעצמה. מי מאיתנו אינו זוכר דמות אחת משמעותית שהותירה בו חותם, היוותה...
Read More

תגובות אחרונות

    Our Works